Laulu, äänityö ja -suunnittelu

hanna

 

Olen Hanna Rajakangas. Työskentelen äänen kanssa monimuotoisesti.

Teen taiteellista tutkimusta äänen ja alitajunnan välisestä suhteesta ja kehitän ääni-työkalua Prework with Voice esiintyvien taiteilijoiden käyttöön. Kerron kehittämisen alla olevan tekniikan työvaiheista tekstin, kuvien ja äänitysten muodossa blogissani.

Aloitin opiskelun äänisuunnittelun maisteriohjelmassa syksyllä 2017, Teatterikorkeakoulussa, Taideyliopistossa. 

Laulan, esiinnyn ja teen sävellystyötä.

Olen vanhasuomalaisen parantajamaailman kuppari.

Työskentelen positiossa, jossa on monitasoisesti läsnä kahden maailman, ihmisyyden tutkimuksen (kuppari) ja taiteen, ristikkäisyydet ja yhtälailla erityiset mahdollisuudet. Tässä kohtaamispisteessä, siinä tapahtuvassa työskentelyssä ääni toimii vahvasti energiaa kehittävänä/liikuttavana työkaluna. Kahden kentän yhdistäminen ei ole vain konseptuaalinen hahmotus vaan konkreettista työtä, jonka kautta hahmotan omaa taiteellista työtäni äänisuunnittelijana. Tästä hahmotuksessa on pohja myös PWV-tekniikan kehittämistyölle.

Voit lukea mitä ajattelen äänestä, ihmisäänestä ja kehosta, resonanssista ja alitajunnasta sivulta Näkemys äänestä


 

photography provided by Mikko Henrik Huotari